Inregistrare

Completati Formularul de Înregistrare apoi reveniti la Prima Pagina pentru a trece la pasul următor.

Datele d-vostră personale sunt prelucrate de O.A.M.G.M.A.M.R., potrivit notificării nr. 11308, în conformitate cu Legea 677/2001, în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinței care atestă onorabilitatea si moralitatea. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție si de opoziție în condițiile prevăzute de Legea 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa instituției.